ליגה נכים טניס שולחן 2018-2017

ליגת על טניס שולחן

ליגת על טניס שולחן

## קבוצות + = - נקודות
1 בית הלוחם באר שבע 1 10 9 0 1 19
2 בית הלוחם תל אביב 2 9 9 0 0 18
3 בית הלוחם חיפה 1 9 8 0 1 17
4 בית הלוחם ירושלים 1 9 7 0 2 16
5 בית הלוחם ירושלים 2 10 5 0 5 15
6 בית הלוחם ירושלים 3 9 5 0 4 14
7 בית הלוחם חיפה 2 8 4 0 4 12
8 בית הלוחם תל אביב 1 8 3 0 5 11
9 בית הלוחם תל אביב 4 10 1 0 9 11
10 בית הלוחם באר שבע 2 9 1 0 8 10
11 בית הלוחם חיפה 3 9 1 0 8 10
12 בית הלוחם תל אביב 3 8 1 0 7 9
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
11/11/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 2
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
  בית הלוחם תל אביב 4 3:1 בית הלוחם חיפה 3
  בית הלוחם חיפה 2 3:2 בית הלוחם ירושלים 3
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
11/11/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
  בית הלוחם תל אביב 2 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם חיפה 3
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 3
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם חיפה 2
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
11/11/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
  בית הלוחם ירושלים 2 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
  בית הלוחם תל אביב 2 0:3 בית הלוחם חיפה 3
  בית הלוחם ירושלים 1 1:3 בית הלוחם ירושלים 3
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם חיפה 2
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
02/12/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם חיפה 2
  בית הלוחם תל אביב 3 3:2 בית הלוחם תל אביב 4
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
  בית הלוחם תל אביב 2 2:3 בית הלוחם ירושלים 1
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
02/12/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם חיפה 2
  בית הלוחם ירושלים 3 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם חיפה 1
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
02/12/2017
  בית הלוחם תל אביב 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
  בית הלוחם ירושלים 3 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
10/02/2018
  בית הלוחם תל אביב 1 1:3 בית הלוחם חיפה 3
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
  בית הלוחם באר שבע 2 3:1 בית הלוחם חיפה 2
  בית הלוחם ירושלים 2 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
  בית הלוחם תל אביב 2 2:3 בית הלוחם חיפה 1
  בית הלוחם ירושלים 1 3:1 בית הלוחם באר שבע 1
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
10/02/2018
  בית הלוחם תל אביב 1 0:0 בית הלוחם תל אביב 3
  בית הלוחם באר שבע 2 0:3 בית הלוחם חיפה 3
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
  בית הלוחם תל אביב 2 0:0 בית הלוחם חיפה 2
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
  בית הלוחם באר שבע 1 3:1 בית הלוחם חיפה 1
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
10/02/2018
  בית הלוחם תל אביב 1 0:0 בית הלוחם חיפה 1
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
  בית הלוחם חיפה 2 3:2 בית הלוחם ירושלים 1
  בית הלוחם ירושלים 3 3:1 בית הלוחם תל אביב 2
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
  בית הלוחם תל אביב 3 2:3 בית הלוחם באר שבע 2
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
14/04/2018
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
  בית הלוחם חיפה 1 0:0 בית הלוחם ירושלים 1
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
  בית הלוחם חיפה 2 0:0 בית הלוחם ירושלים 2
  בית הלוחם ירושלים 3 0:0 בית הלוחם באר שבע 2
  בית הלוחם חיפה 3 0:0 בית הלוחם תל אביב 3
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
14/04/2018
  בית הלוחם תל אביב 1 0:0 בית הלוחם ירושלים 1
  בית הלוחם באר שבע 1 0:0 בית הלוחם תל אביב 2
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 2
  בית הלוחם תל אביב 4 0:0 בית הלוחם באר שבע 2
  בית הלוחם חיפה 2 0:0 בית הלוחם תל אביב 3
  בית הלוחם ירושלים 3 0:0 בית הלוחם חיפה 3
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com