אתר תוצאות של ההתאחדות ספורט נכים
תחרויות דירוג לנכים סיבוב א & ב - רמה ב' בכ''ג – נשים (סיבוב א)
בתיה נגר מרים אלקבץ
מועדון נכים ראשון לציון מועדון נכים ראשון לציון
11 2 0 7
   
5/11 7/11
Generate in 0.008s
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com