אתר תוצאות של ההתאחדות ספורט נכים
תחרויות דירוג לנכים סיבוב א & ב - רמה ב' בכ''ג – נשים (סיבוב א)
חוה מזרחי מרים אלקבץ
מועדון נכים ראשון לציון מועדון נכים ראשון לציון
11 2 0 9
   
6/11 9/11
Generate in 0.008s
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com