אתר תוצאות של ההתאחדות ספורט נכים
תחרויות דירוג לנכים סיבוב א & ב - רמה ב' בכ''ג – נשים (סיבוב א)
מרים אלקבץ שמחה בן שיטרית
מועדון נכים ראשון לציון מועדון נכים ראשון לציון
11 2 0 7
   
6/11 7/11
Generate in 0.014s
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com