אליפות ישראל לנכים 2012

שלום רב,

1. טקס פתיחה, דברי הסבר וברכות ייערכו בשעה 14:45.

2. התחרות תחל החל מהשעה 15:00 בדיוק לשחקנים על גבי כיסאות גלגלים - עם משחקים בבתים לפי חלוקה לקלאסים השונים. אולם המשחקים יהיה פתוח לחימום החל מהשעה 14:00. חלוקת הפרסים לשחקני הכיסאות גלגלים יתקיים בשעה 18:30 לערך. תשומת לב!!! שחקנים המשחקים בקלאסים של העמידה יתחרו החל מהשעה 18:00.

3. מצ"ב תוכנית המשחקים.

4. בתחרות לפי הקלאסים השיטה הינה: בשלב א' בבתים כאשר שני שחקנים מכל בית עולים לשלב הבא. שלב ב' – "המפסיד יוצא". במקרים בהם ישנו רק בית אחד המנצח בבית יוכתר כאלוף ישראל.

5. כל המשחקים ישוחקו עפ"י שיטת הטוב מ-5 מערכות.

6. לוח זמנים – בכל המשחקים מצוינת שעת תחילת המשחק ומספר השולחן בו המשחקים ישוחקו – יחד עם זאת, במידה ומשחק הסתיים מוקדם מהמשחק שאמור להיות אחריו על אותו שולחן אזי המשחק הבא יוקדם, דהיינו "משחק רודף משחק" (כמובן עפ"י סדר המשחקים שמופיע בחוברת המשחקים). נאלצתי לקיים לוח זמנים צפוף במיוחד היות ואנו מנסים לכלול במספר שעות תחרות ללמעלה – 100 שחקנים. אבקשכם להקפיד על לוח הזמנים ולהתחיל את המשחקים בזמן. ניתנות 2 דקות חימום בלבד לפני כל משחק.

7. אנו מנסים לדאוג לכך שיהיו נוכחים שופטים בכל השולחנות עד כמה שניתן – השחקנים מתבקשים לציית להוראות השופטים ולהימנע מויכוחים עימם. השופטים הינם מקצועיים והם יקפידו ויחמירו על קיום החוקים. במקרה ובקטגוריה מסוימת יגיעו לתחרות פחות מ -4 משתתפים, הקטגוריה לא תתקיים והשחקנים ישובצו בקלאס אחר בהתאם להחלטת המארגנים.

8. בסמכות מנהל התחרות לערוך שינויים / התאמות בלוחות הזמנים של התחרות – לפיכך באחריות המאמנים לעקוב אחר השינויים.

9. תודה מיוחדת למועדון הנכים ראשל"צ שמארח את האליפות ובמיוחד למנכ"ל, מר רדו רוזנטל, מנהל המועדון, מר מימון אדרי ורכז הספורט והחוגים, מר יעקב שיטרית וכמובן לצוות אגף הספורט והאחזקה. בואו ניתן יד ביחד ונשמור על הסדר, התנהגות ספורטיבית והניקיון במהלך האליפות. בהצלחה לכל המתמודדים.

בברכה,

דודיק אלטרץ מנהל התחרות


gen. : 0.023s - 7
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com