ליגה נכים טניס שולחן 2018-2017

ליגת על טניס שולחן

ליגת על טניס שולחן
## קבוצות נצחונות + הפסדים - נקודות
1 בית הלוחם באר שבע 1 10 9 1 19
2 בית הלוחם תל אביב 2 9 9 0 18
3 בית הלוחם חיפה 1 9 8 1 17
4 בית הלוחם ירושלים 1 9 7 2 16
5 בית הלוחם ירושלים 2 10 5 5 15
6 בית הלוחם ירושלים 3 9 5 4 14
7 בית הלוחם חיפה 2 8 4 4 12
8 בית הלוחם תל אביב 1 8 3 5 11
9 בית הלוחם תל אביב 4 10 1 9 11
10 בית הלוחם באר שבע 2 9 1 8 10
11 בית הלוחם חיפה 3 9 1 8 10
12 בית הלוחם תל אביב 3 8 1 7 9
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 4 3:1 בית הלוחם חיפה 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם חיפה 2 3:2 בית הלוחם ירושלים 3
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 2 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם חיפה 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם חיפה 2
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 1 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם ירושלים 2 0:3 בית הלוחם תל אביב 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם תל אביב 2 0:3 בית הלוחם חיפה 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם ירושלים 1 1:3 בית הלוחם ירושלים 3
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם חיפה 2
תל אביב
שבת' 11/11/17
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם חיפה 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 3 3:2 בית הלוחם תל אביב 4
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 2 2:3 בית הלוחם ירושלים 1
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם חיפה 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם ירושלים 3 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם חיפה 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם ירושלים 3 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
ירושלים
שבת' 02/12/17
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 1 1:3 בית הלוחם חיפה 3
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם באר שבע 2 3:1 בית הלוחם חיפה 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם ירושלים 2 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 2 2:3 בית הלוחם חיפה 1
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם ירושלים 1 3:1 בית הלוחם באר שבע 1
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 1 בית הלוחם תל אביב 3
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם באר שבע 2 0:3 בית הלוחם חיפה 3
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 2 בית הלוחם חיפה 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם באר שבע 1 3:1 בית הלוחם חיפה 1
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 1 בית הלוחם חיפה 1
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם חיפה 2 3:2 בית הלוחם ירושלים 1
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם ירושלים 3 3:1 בית הלוחם תל אביב 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 2
באר שבע
שבת' 10/02/18
  בית הלוחם תל אביב 3 2:3 בית הלוחם באר שבע 2
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם חיפה 1 בית הלוחם ירושלים 1
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם חיפה 2 בית הלוחם ירושלים 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם ירושלים 3 בית הלוחם באר שבע 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם חיפה 3 בית הלוחם תל אביב 3
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם תל אביב 1 בית הלוחם ירושלים 1
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם באר שבע 1 בית הלוחם תל אביב 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם תל אביב 4 בית הלוחם באר שבע 2
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם חיפה 2 בית הלוחם תל אביב 3
ירושלים
שבת' 14/04/18
  בית הלוחם ירושלים 3 בית הלוחם חיפה 3

gen. : 0.05s - 14
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com