ליגה נכים טניס שולחן 2016-2015

ליגת על טניס שולחן

ליגת על טניס שולחן
## קבוצות נצחונות + תיכו = הפסדים - נקודות
1 בית הלוחם תל אביב 3 12 12 0 0 24
2 בית הלוחם באר שבע 1 12 11 0 1 23
3 בית הלוחם חיפה 1 12 10 0 2 22
4 בית הלוחם ירושלים 1 12 9 0 3 21
5 בית הלוחם ירושלים 3 12 7 0 5 19
6 בית הלוחם חיפה 2 12 7 0 5 18
7 בית הלוחם חיפה 3 12 6 0 6 18
8 בית הלוחם תל אביב 2 12 4 0 8 16
9 בית הלוחם תל אביב 1 12 3 0 9 15
10 בית הלוחם באר שבע 2 12 3 0 9 15
11 בית הלוחם תל אביב 4 12 3 0 9 15
12 בית הלוחם ירושלים 2 12 2 0 10 11
13 בית הלוחם ירושלים 4 12 1 0 11 2
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 0:3 בית הלוחם תל אביב 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם באר שבע 2 3:2 בית הלוחם תל אביב 4
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 1 3:1 בית הלוחם באר שבע 1
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 3 2:3 בית הלוחם ירושלים 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם חיפה 1 טכני בית הלוחם ירושלים 4
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם חיפה 2
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 0:3 בית הלוחם באר שבע 1
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם באר שבע 2 3:1 בית הלוחם ירושלים 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 1 טכני בית הלוחם ירושלים 4
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 3 3:2 בית הלוחם חיפה 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם חיפה 3
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 2 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 טכני בית הלוחם ירושלים 4
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם חיפה 2
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם חיפה 3
תל אביב
שבת' 07/11/15
  בית הלוחם ירושלים 3 3:0 בית הלוחם חיפה 1
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 4 טכני בית הלוחם ירושלים 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 2 טכני בית הלוחם ירושלים 4
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 1:3 בית הלוחם חיפה 3
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם ירושלים 1 2:3 בית הלוחם ירושלים 3
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 1 טכני בית הלוחם ירושלים 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם באר שבע 1 טכני בית הלוחם ירושלים 4
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם חיפה 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 2 3:1 בית הלוחם חיפה 3
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 1:3 בית הלוחם ירושלים 3
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם באר שבע 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 1 טכני בית הלוחם ירושלים 4
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם ירושלים 2 טכני בית הלוחם חיפה 2
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם חיפה 3
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם חיפה 1
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
ירושלים
שבת' 28/11/15
  בית הלוחם תל אביב 3 1:3 בית הלוחם באר שבע 2
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:1 בית הלוחם חיפה 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 4 טכני בית הלוחם חיפה 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם ירושלים 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 2 3:1 בית הלוחם באר שבע 2
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:1 בית הלוחם חיפה 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם חיפה 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 4 טכני בית הלוחם ירושלים 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 2 3:1 בית הלוחם ירושלים 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם באר שבע 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 4 3:0 בית הלוחם תל אביב 3
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:1 בית הלוחם חיפה 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם חיפה 3 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 4 טכני בית הלוחם באר שבע 2
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם ירושלים 2 3:1 בית הלוחם תל אביב 3
באר שבע
שבת' 09/01/16
  בית הלוחם תל אביב 4 3:1 בית הלוחם תל אביב 2
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 3
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 1 2:3 בית הלוחם ירושלים 1
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 3 2:3 בית הלוחם באר שבע 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם תל אביב 3
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם תל אביב 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם באר שבע 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם ירושלים 1
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 3 1:3 בית הלוחם באר שבע 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 1 3:1 בית הלוחם תל אביב 3
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 2 1:3 בית הלוחם תל אביב 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 4 טכני בית הלוחם תל אביב 4
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 2 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:1 בית הלוחם באר שבע 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 1 3:1 בית הלוחם תל אביב 3
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 3 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 2 3:0 בית הלוחם באר שבע 1
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 4 טכני בית הלוחם ירושלים 2
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם תל אביב 1 3:0 בית הלוחם תל אביב 3
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 1 0:3 בית הלוחם תל אביב 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם ירושלים 3 0:3 בית הלוחם תל אביב 4
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 1 3:1 בית הלוחם באר שבע 1
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 3 0:3 בית הלוחם ירושלים 2
חיפה
שבת' 06/02/16
  בית הלוחם חיפה 2 טכני בית הלוחם ירושלים 4

gen. : 0.07s - 16
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com