תחרויות דירוג לנכים 02/03/2013 סיבוב ב'

 

עקרונות משחקי הדירוג לעונת 2012-2013 , עפ"י החלטת הנהלת ועדת טניס שולחן בהתאחדות לספורט נכים בישראל : (עקרונות אלו הן בחלקי בלתי נפרד מהתקנון)

 

1.      יתקיימו במהלך השנה 3 סבבים של תחרויות דירוג.

2.      ועדת משחקי הדירוג:  יהושע אוניקובסקי + המאמנים הלאומיים.

3.      תוצאות המשחקים יחשבו בדירוג הארצי על פי תקנון הדירוג. התוצאות יפורסמו באתר האינטרנט.

 

הגדרות

·          "משחקי הדירוג" = שם כולל לתחרויות דירוג אישיות שמאורגנות ע"י ועדת הטניס השולחן ונערכות בעונת הפעילות 2012-2013.

·          "תחרות דירוג" – תחרות מסוימת במסגרת משחקי הדירוג. התחרויות הבאות יאורגנו בעונת הפעילות 2012-2013:

           ·          כיסאות גלגלים דרגים א' , ב', ג'

           ·          שחקנים בעמידה דרגים א', ב', ג'

           ·          נשים עמידה

           ·          נשים כיסאות גלגלים

 

"רמה" – כל תחרות דירוג נערכת ברמות שונות, רמה א', רמה ב' ורמה ג' (לא יתכנו יותר מ-3 רמות). רמה ג', הרמה הנמוכה ביותר, פתוחה לכל הזכאים להשתתפות באותה תחרות. רמה א' ורמה ב' הינן תחרויות סגורות עם משתתפים מוזמנים אשר עמדו בקריטריונים להשתתפות ברמות אלה. במידה ואין מס' משתתפים פוטנציאלי כולל שעולה על 10 ברמה ג', רמה זו תתבטל ותאוחד עם רמה ב'. בתחרות דירוג זו רמה ב' תהווה את הרמה הנמוכה ביותר ותהיה פתוחה לכל הזכאים להשתתפות באותה תחרות.

·          "מחזור משחקים" – מחזור שבו נערכו המשחקים בכל הרמות השונות של תחרויות הדירוג.

 

זכאות כללית להשתתפות במשחקי הדירוג

שחקן חייב להיות בעל בדיקות רפואיות  תקפות לעונת הפעילות 2012-2013 ולאחר שעבר סיווג (קלאסיפיקציה) ונקבע כי קיים לו סיווג.

 

זכאות להשתתפות בתחרויות הדירוג

·          באופן כללי, שחקן אינו זכאי לשחק ביותר מתחרות דירוג אחת. 

·          שחקנית לא תוכל  לשחק ביותר ב- 2 תחרויות דירוג במהלך עונת הפעילות (נשים ותחרות דירוג הבנים התואמת לקטגוריה שלה).

 

מעבר מרמה לרמה בתחרות דירוג

 

·          באופן כללי, שחקן מתחיל ברמה הנמוכה ביותר ועושה את דרכו אל הרמה הגבוהה ביותר (רמה א').

·          רמה ג' - הרמה הנמוכה ביותר פתוחה לכל הזכאים להשתתפות באותה תחרות.

o       ברמה זו אין יורדים.

o       4- 2 שחקנים עולים לרמה הבאה (רמה ב') לאחר כל מחזור משחקים.

o       במידה ואין מס' משתתפים פוטנציאלי כולל שעולה על 10 ברמה ג', רמה זו תתבטל ותאוחד עם רמה ב'. בתחרות דירוג זו רמה ב' תהווה את הרמה הנמוכה ביותר ותהיה פתוחה לכל הזכאים להשתתפות באותה תחרות.

 

 

·          רמה ב' - רמת הביניים (רמה שאינה הגבוהה ביותר אך גם אינה הנמוכה ביותר).

o       רמה זו הינה תחרות סגורה והשחקנים הזכאים להשתתף בה מוזמנים מראש.

o       4 שחקנים יורדים מרמה זו לרמה ג' במידה ומספר המשתתפים בפועל הינו 10.

o       2 שחקנים עולים לרמה הבאה (רמה א') לאחר כל מחזור משחקים.

o       ברמה זו יתחרו 10 שחקנים )אך מס' זה יכול להשתנות לדוגמא עקב אי-הופעה מוצדקת של שחקן במחזור קודם(.

 

·          רמה א' - הרמה הגבוהה ביותר.

o       רמה זו הינה תחרות סגורה והשחקנים הזכאים להשתתף בה מוזמנים מראש.

o       2 שחקנים יורדים מרמה זו לרמה ב' לאחר כל מחזור משחקים במידה ומספר המשתתפים בפועל הינו 10.

o       ברמה זו יתחרו בד"כ 10 שחקנים )אך מס' זה יכול להשתנות לדוגמא עקב אי-הופעה מוצדקת של שחקן במחזור קודם(.

·         שחקן אינו יכול להשתתף ביותר מתחרות דירוג אחת בכל גיל (במידה וזכאי לשניים), בכל מחזור משחקים בודד כלומר , אם שחקן העפיל לדרג ב' או א', עליו לחכות מחוזר משחקים על מנת שיוכל להשתלב בהתאם לרמתו , ולהיפך.

 

·         שיטת התחרות

·          תחרות סגורה (רמה א' ובד"כ גם רמה ב')

o       שלב א' יעשה בשיטת בתים.

§        השחקנים יחולקו ל- 2 בתים. בד"כ יתחרו 10 שחקנים ולכן במצב זה יהיו 5 שחקנים בכל בית. אם יהיו 12 שחקנים הם יחולקו ל 4 בתים. ייתכן מצב שבו מס' השחקנים בבתים לא יהיה שווה (לדוגמא בית של 5 שחקנים ובית של 4 שחקנים).

 

בית א'

 

בית ב'

שחקן A

 

שחקן AA

שחקן B

 

שחקן BB

שחקן C

 

שחקן CC

שחקן D

 

שחקן DD

שחקן E

 

שחקן EE

שחקן F

 

שחקן FF

 

 

o                               כל השחקנים ממשיכים לשלב ב'. המיקום הסופי בבית משפיע על המקומות עליהם השחקנים  הולכים להתחרות בשלב ב'.

§               השחקנים שסיימו במקום 1-2 בבית עולים להתחרות על מקומות 1-4.

§               השחקנים שסיימו במקום 3-4  בבית עולים להתחרות על מקומות 5-8.

§               השחקנים שסיימו במקום 5  בבית עולים להתחרות על מקומות 9-10.

§               אם יהיו יותר מ- 10 שחקנים אז השחקנים במקום האחרון בבית עולים

           להתחרות על מקומות 11 ואילך.

§               שחקנים שכבר נפגשו בשלב א' לא יישחקו שוב בשלב ב', כיון שהם כבר נפגשו בבית א' ולכן התוצאה תיחשב גם בשלב ב'.

 

הגרלות בתחרות סגורה (רמה א' ובד"כ גם רמה ב')

 

·          ההגרלה תתבצע עפ"י דירוג השחקנים כפי שנקבע במחזור המשחקים הקודם –

o       מדורג 1 ישובץ לבית א'.

o       מדורג 2 ישובץ לבית ב'.

o       מדורגים 3-4 יוגרלו בין בתים א' ו- ב'.

 

תיעשה הפרדה בין שחקנים/ות  המייצגים את אותו המועדון אך ורק בין 2 המדורגים הראשונים.

 

o       מדורגים 5-10 יוגרלו בין בתים א' ו- ב' בצורה עיוורת , ללא הפרדה בין אגודות והתחשבות בדירוג שלהם .

o       בהגרלות לדרג ב', מדורגים 9-12 הם אלו שעלו מדרג ג' (2 שחקנים מכל מחוז), יוגרלו ללא הפרדה בין בתים א' ו-ב'.

o       במידה ואין מספיק שחקנים למס' שווה בכל בית אזי תינתן עדיפות לבית א' להיות בעל מס' השחקנים הקטן ביותר ולאחר מכן לבית ב'.

o       אם בתחרות הדירוג חסר שחקן מהמחזור המשחקים הקודם אזי המדורג הבא יקבל את מקומו (אם חסר מדורג 4 אזי מדורג 5 יהפוך למדורג 4 ומדורג 6 יהפוך למדורג 5 וכך הלאה) לצורך ההגרלה.

o       אם בתחרות הדירוג התווסף שחקן שלא הופיע במחזור המשחקים הקודם הוא לא יהיה מדורג לצורך ההגרלה ללא קשר למיקומו בפעם האחרונה בה שיחק.

o       מדורגים 9 – 10 הינם השחקנים שעלו מהרמה הנמוכה יותר במחזור המשחקים הקודם.

 

הופעה / אי הופעה לתחרות דירוג

·          ברמה הנמוכה ביותר (בד"כ רמה ג') השחקן צריך להגיע לתחרות לכל המאוחר עד חצי שעה לפני המועד הרשמי לתחילת התחרות ולדווח למארגן התחרות על רצונו להשתתף בתחרות. יש להדגיש שההגרלה תתקיים חצי שעה לפני תחילת המשחקים ולא יוגרל שחקן שלא הגיע למקום התחרות עד להגרלה!  במידת הצורך, השחקן יתבקש להוכיח את זכאותו להשתתף בתחרות.

·          ברמת הביניים (רמה ב', במידה וקיימת) וברמה הגבוהה ביותר (רמה א') מדובר בתחרות סגורה אליה השחקנים הזכאים להשתתף בה מוזמנים מראש.

o       השחקנים ששיחקו ברמה מסוימת ולא ירדו לרמה נמוכה יותר הינם נחשבים כמוזמנים אוטומטית למחזור המשחקים הבא באותה רמה.

o       השחקנים ששיחקו ברמה מסוימת וירדו לרמה נמוכה יותר הינם נחשבים כמוזמנים אוטומטית למחזור המשחקים הבא ברמה אליה ירדו (אלה אם כן ירדו לרמה הנמוכה ביותר).

o       השחקנים ששיחקו ברמה מסוימת ועלו לרמה גבוהה יותר הינם נחשבים כמוזמנים אוטומטית למחזור המשחקים הבא ברמה אליה עלו.

o       מנהל משחקי הדירוג יכול להודיע לשחקנים לכל המאוחר כשבוע לפני מועד התחרות על הזמנתם לרמה מסוימת במידה והם אינם מוזמנים אוטומטית לאותה תחרות כפי שצוין לעיל.

o       שחקן מוזמן יכול שלא להופיע לתחרות במחזור משחקים מסוים ("אי-הופעה מוצדקת") רק במידה ועמד באחד מהקריטריונים הבאים:

§        הודיע למנהל משחקי הדירוג לפחות כשבוע לפני המועד הרשמי של התחרות שאין באפשרותו להופיע עקב השתתפות בתחרות טנ"ש בינלאומית במסגרת נבחרת ישראל.

§        הודיע למנהל משחקי הדירוג לפחות כשבוע לפני המועד הרשמי של התחרות שאין באפשרותו להופיע עקב מילואים.

§        הודיע למנהל משחקי הדירוג שאין באפשרותו להופיע עקב אבל משפחתי מדרגה ראשונה 3 ימים לפני המועד הרשמי של התחרות או במקרים מאוחרים יותר - ביום שבו נפטר קרוב המשפחה.

§        הודיע למנהל משחקי הדירוג שאין באפשרותו להופיע עקב טיול שנתי/שרות גדנ"ע/מבחן בגרות/מבחן פסיכומטרי  לפחות 14 יום לפני המועד הרשמי של התחרות .

§        הודיע למנהל משחקי הדירוג שאין באפשרותו להופיע עקב אשפוז בביה"ח, מיום שלפני ו/או באותו יום המשחקים , וזאת למשך יותר מ-2 ימי אשפוז ברצף. זכות זאת ניתנת לניצול פעם אחת בלבד במהלך עונת 2012-2013.

o       יש לציין שעל השחקן המדובר (או נציג אגודתו) לשלוח הוכחה בכתב (מקור בלבד) על המקרה המדובר. האישור יכול להיכתב רק ע"י המוסדות המוסמכים (מאמן נבחרת בנוגע תחרות בינלאומית, צה"ל, חברה קדישא, בית הספר, המועצה להשכלה גבוהה). לא יתקבל אישור אחר.

o       שחקן שלא הופיע אך עמד באחד הקריטריונים ("אי-הופעה מוצדקת") יישאר ברמה הנוכחית שלו ויוכל להשתתף בתחרות הדירוג במחזור המשחקים הבא. שחקן זה לא יהיה מדורג ללא קשר למיקומו בתחרות האחרונה בה השתתף (ראה סעיף הגרלות).

o       בתחרויות סגורות השחקן צריך להגיע לתחרות (להיות נוכח באולם) לכל המאוחר עד חצי שעה לפני המועד הרשמי לתחילת התחרות ולדווח על כך למארגן התחרות אחרת ייחשב הדבר כאי-הופעה לא מוצדקת. יש להדגיש שההגרלה תתקיים חצי שעה לפני תחילת המשחקים ולא יוגרל שחקן שלא הגיע למקום התחרות עד להגרלה!  במידת הצורך, השחקן יתבקש להוכיח את זכאותו להשתתף בתחרות.

o       שחקו מוזמן שלא הופיע ולא עמד באחד מהקריטריונים שהוגדרו עבור "אי-הופעה מוצדקת", ירד רמה אחת מהרמה בה לא הופיע. שחקן זה לא יהיה מדורג ללא קשר למיקומו בתחרות האחרונה בה השתתף (ראה סעיף הגרלות).

 

 

מועד פרסום משתתפים:

לפני כל תחרות דרג א' וב', יפורסם עד 7 ימים לפני מועד התחרות, רשימת המשתתפים הרשמית. שחקן שאינו יכול להופיע מתבקש להודיע למנהל התחרות. רשימת המשתתפים תפורסם באתרי האינטרנט וברשימת דיוור בדואר אלקטרוני למנהלי האגודות.

 

אי הופעה של שחקן מדרג א' – במקרה ששחקן המשחק בדרג א', אינו יכול להופיע מכל סיבה, מוצדקת או אינה מוצדקת, ישחק במקומו, מי שסיים במקום ה-3 בדרג ב' בתחרות האחרונה בדרג ב'. רשימת 10 השחקנים בדרג א' תושלם במידת הצורך (בשל אי הופעה) , עפ"י סדר תוצאות בדרג ב' מהסבב הקודם.

 

אי הופעה של שחקן מדרג ב' – במקרה ששחקן המשחק בדרג ב', אינו יכול להופיע מכל סיבה, מוצדקת או אינה מוצדקת, ישחק במקומו, מי שסיים במקום ה-9 בתחרות האחרונה בדרג ב', כמחליף 1 ומקום 10 ישמש כמחליף מספר 2, מקום 11 כמחליף מספר 3 ומקום 12 כמחליף מספר 4.

 

על מנהל המועדון חלה החובה להודיע על אי הופעה של שחקן/נית מוקדם ככל הניתן, על מנת שניתן יהיה להודיע למחליף הרלוונטי.  

 

חוקים ותקנות

 

·          למעט מקרים שבהם צוין במפורש אחרת, תחרויות הדירוג יתנהלו עפ"י חוקת טניס השולחן הבינלאומית של ה- ITTF (פרקים 2 ו- 3).

·          יעשה שימוש בשיטה שמופיעה בתקנון הבינלאומי של ה- ITTF לתחרויות בינלאומיות לחישוב מיקום השחקנים בבתים. ראה נספח שמסביר את עיקרי השיטה.

·          במידה וחל מקרה שאינו מכוסה ע"י תקנון זו או ע"י חוקת טניס השולחן הבינלאומית של ה- ITTF, הסמכות הבלעדית להחלטה בנושא הינה בידי מנהלי תחרויות הדירוג. יש לציין שנעשה ניסיון להקיף ככל הניתן את המקרים השונים בתקנון ובאופן טבעי התקנון ישופר משנה לשנה בהתאם לניסיון שייצבר אך טבעי הדבר שלא כל מקרה קצה יכוסה בצורה מלאה. יחד עם זה, כל החלטה שתתקבל תהווה החלטה עקרונית להמשך עונת הפעילות על מנת ליצור אחידות בקבלת ההחלטות.

·          הופעה למשחקים:

יש להופיע למשחקים לבושים בתלבושת ספורט מלאה (רצוי מאד של המועדון), מיכנס קצר, חולצה קצרה ונעלי ספורט. חל איסור לשחק עם גופיה, מכנסי ים, ברמודה.

 

·          שיפוט במשחקים:

במידה ואין שופטים, כל שחקן המשתתף במשחקי הדירוג מחויב לשפוט במידה ויתבקש על ידי מנהל התחרות. הנהלת התחרות, רשאית לפסול שחקן/ית, אשר יסרב למלא את חובתו.

 

משמעת:

בדיקת מחבטים:

o       בכל משחקי דירוג יערכו בדיקות אקראיות לבדיקת תקינות המחבט.

o       הבדיקה תיעשה בנוכחות המאמן או השחקן.

o        במידה והמחבט ימצא בלתי תקין, הוא יוחלף במחבט אחר שייבדק גם על ידי מנהל התחרות. המחבט הפסול יוחזר למשתתף בסוף המשחקים.

 

·          כרטיס אדום:

o       שחקן אשר יורחק בכרטיס אדום, על ידי מנהל התחרות או שופט הראשי, על עבירה שאינה מחייבת הרחקה מהתחרות , ייזקף לחובתו הפסד טכני 0-3 (0-11,0-11,0-11) .

o       שחקן אשר יורחק בכרטיס אדום שני, על ידי מנהל התחרות או שופט הראשי, יורחק מהתחרות כולה, ומשחקים שלא השלים ירשמו כהפסד טכני 0-3 (0-11,0-11,0-11) .

o       שחקן אשר יורחק בכרטיס אדום, על ידי מנהל התחרות או שופט הראשי , בשל עבירת משמעת חמורה, יורחק מהתחרות . השחקן יזומן לועדת משמעת.

·          נוהל הגשת ערעורים:

o       ערעורים המחייבים דיון מיידי במהלך התחרות - יש להגיש בכתב ולא יאוחר מ - 20  דקות אחרי גמר האירוע שבערעור .

o       ערעורים שאינם מחייבים דיון מיידי במהלך התחרות  - יש להגיש בכתב תוך 7 ימים ממועד התחרות.

 

o       רשאים להגיש ערעור וכן אף להופיע בדיון ולטעון, אך ורק הרשומים מטה:מנהל המועדון,  מאמן אשר היה נוכח באירוע והשחקן/נית המעורב/ת  בערעור.

 

·          מלווים:

o       מלווים רשאים לעודד את השחקנים בלבד.

o       לא יתערב מלווה במהלך המשחק.

o       אין לדבר עם השחקנים והשופט במהלך המשחק.

o       חל איסור לתת הוראות לשחקנים בזמן משחק.

o       אין להיכנס לתוך שטח המשחק.

o       אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש מכל סיבה שהיא.

o       מלווה אשר יתערב שלא כחוק במהלך המשחק, עלול לגרום שנגד השחקן יופעלו עונשים על פי התקנון וחוקי ה-ITTF.

o       הנהלת התחרות רשאית להרחיק מלווה של שחקן, מאזור המשחקים

 

         פרסים לזוכים

·      הזוכים במקומות הראשונים יזכו בפרסים.  

·      ועדת הטניס השולחן תקבע את הפרסים לזוכים בקטגוריות השונות .

 

·      הפרסים יחולקו בסיום התחרות למי שיהיה נוכח בפועל בטקס הסיום.

 

 


gen. : 0.023s - 7
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com